PCS jest firmą SMO, świadczącą pełen zakres usług związanych z organizacją i zarządzaniem działami oraz prowadzeniem
badań klinicznych w ośrodkach medycznych w Polsce.

PCS gwarantuje pozyskiwanie nowych, atrakcyjnych badań klinicznych w różnych wskazaniach medycznych, specjalizując się głównie w onkologii, hematologii, gastroenterologii, neurologii oraz w chorobach rzadkich.
PCS dysponuje wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych, który w ramach współpracy jest oddelegowany do pracy bezpośrednio w ośrodkach medycznych, zajmując się wszystkimi aspektami administracyjnymi, organizacyjnymi jak również wspomagającymi pracę zespołów lekarskich w badaniach klinicznych.

Nasz personel posiada odpowiednie doświadczenie w obsłudze systemów EDC, ePRO, IWRS oraz innych typowo używanych w badaniach klinicznych. Jako firma uczestnicząca od wielu lat w badaniach klinicznych w Polsce, posiadamy dostęp do wyspecjalizowanych placówek diagnostycznych, które to mogą być potrzebne w celu realizacji badań klinicznych. Zakres naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb ośrodków medycznych, oferując zarówno pełne wsparcie w tworzeniu, organizacji a następnie funkcjonowaniu działów badań klinicznych do usług związanych z możliwością oddelegowania koordynatora badań klinicznych na potrzeby poszczególnych projektów. Nasi koordynatorzy są odpowiednio przeszkoleni, posiadają należytą znajomość języka angielskiego, posiadają certyfikaty GCP oraz pracują w sposób ustandaryzowany na podstawie wewnętrznych SOPów PCS.
Dotychczasowe nasze zaangażowanie w prowadzenie badań klinicznych w ośrodkach w Polsce, poskutkowało tym iż podmioty lecznicze dotąd niezaangażowane w prowadzenie badań klinicznych pozyskały taką możliwość, jednocześnie oferując swoim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii a zespołom medycznym możliwość pozyskania doświadczenia w badaniach klinicznych oraz możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach, mających na celu rozwój zaawansowanych terapii medycznych na świecie.

Goto Top